• English (English)

شرکت فنی و بازرسی فلات پژواک
پرینت

بازرسی برمبنای ریسک RBI

بازرسی برمبنای ریسک ((RBI: Risk Based Inspection از اوایل دهه 90 جهت پاسخ به نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برای مدیریت ریسک و اولویت بندی تجهیزات بر اساس میزان ریسک توسعه یافت. بازرسی بر مبنای ریسک مطابق با استاندارد API 580 ,581 یک روش نوین در مدیریت بازرسی بوده و از ارزیابیِ ریسک، به منظور برنامه­ریزی، توجیه و تفسیر نتایج حاصل از بازرسی، آزمایش و پایش استفاده می­کند. در این روش بر خلاف روش های سنتیِ بازرسی، فاصله زمانیِ ثابتی تعریف نمی­گردد بلکه برای هر دستگاه، فاصله زمانی و روش بازرسیِ مشخصی تعیین می­شود. با استفاده از بازرسی بر مبنای ریسک، ضمن اجتناب از بازرسی های مکرر، می­توان امکانات و توانمندی­های بازرسی را بر روی دستگاه­هایی با ریسک بالاتر متمرکز کرد. از این رو با اجرای این روش علاوه بر متمرکز شدن فعالیت های بازرسی بر تجهیزات با ریسک بالا شاهد صرفه جویی در زمان و هزینه نیز خواهیم بود.


RBI می­تواند به صورت کمی ،کیفی یا ترکیبی از هر دو روش ارزیابی ارائه شود. بطور خلاصه در روش RBI میزان احتمال و پیامد از کارافتادگی تجهیزات محاسبه شده و از ضرب این دو فاکتور میزان ریسک بدست می­آید، در نهایت براساس اندازه ریسک بدست آمده، برنامه بازرسی (Inspection Plan) برای آنها تعریف می­شود.

به طور کلی مزایای استفاده از این روش عبارتند از:

ü کاهش احتمال از دست دادن سیال )کاهش نشتی(

ü کاهش هزینه های بازرسی از طریق تعیین تکنیک های بازرسی مناسب و افزایش دوره بازرسی تجهیزات

ü افزایش قابلیت اعتماد و در دسترس بودن مجتمع

ü انطباق قانونی با سیاست های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

ü کاهش تعمیرات نگهداشت برنامه ریزی نشده.

شرکت بازرسی فنی فلات پژواک(FPI) با افتخار داشتن بیش از چندین تجربه موفق در انجام پروژه­های بازرسی بر مبنای ریسک آماده ارائه بهترین خدمات اجرایی و مشاوره­ای در اين زمينه ميباشد.