شرکت فنی و بازرسی فلات پژواک
پرینت
ارتباط با شرکت بازرسی فنی فلات پژواک
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به میرداماد - خیابان خلیل زاده - پلاک 23 - واحد 1
تلفن : 00982143970000
دورنگار : 00982143970111
کد پستی : 1969754585
Falat@pdfgroup.org :پست الکترونیکی