• English (English)

شرکت فنی و بازرسی فلات پژواک
پرینت
آموزش


پیشنهاد ما حضور در دوره های تخصصی و فنی با تدریس اساتید بین المللی است که پس از طی دوره های آموزشی از شرکت کنندگان آزمون بعمل آمده و درصورت قبولی برای آنها گواهینامه بین المللی صادر می شود.

این دوره ها توسط کارشناسانی که تجربه کاری با استانداردها در شرکت های صاحب نام دنیا را دارند، طراحی می شود این کارشناسان تجربه همکاری با سازمان های مختلف را از لحاظ ساختاری ، صنعتی و تجاری نیز دارا هستند. مهم تر آنکه به شرکت های بزرگ و کوچک در سرتاسر دنیا در اجرای نیازمندی هایشان کمک می کنند .

موارد فوق در بالابردن سطح دوره های آموزش کمک شایانی می کند. برای تضمین انجام صحیح این امر تکالیف روزمره و کارهای گروهی متناسب با نیازهای شرکت شما طراحی و اجرا می شود .
شرکت های بزرگ و متوسط ترجیح می دهند دوره های خصوصی و عمومی مورد نیاز برای همکارانشان در محل سازمان برگزار شود این مورد به فراگیری هر چه بیشتر آنها کمک می کند.
دوره درخواستی طبق برنامه زمانی مورد نظر شما و در محل سازمان شما برگزر خواهد شد، که این امر خود موجب صرفه جویی در زمان و هزینه رفت و آمد کارکنان، احساس آرامش بیشتر برای ایشان در محل کار خود و در نهایت موجب افزایش میزان یادگیری ایشان خواهد شد. تحقیقات علمی ثابت کرده است که دانشجویان در محیط کارشان بیش از سایر محیط ها می آموزند.

بازرسی فنی فلات پژواک توانایی ارائه بسیاری از برنامه های آموزشی را در محل سازمان شما داراست. در آموزش درون سازمانی، دوره درخواستی طبق برنامه زمانی مناسب شما برنامه ریزی و اجرا می شود و متحمل هزینه رفت و آمد نیز نمی شوید و شرکت کنندگان دور از محل کار خود نخواهند بود. مزیت دیگر این است که کلاس در محل سازمان شما و با تجهیزات و امکانات شما برگزار می شود، دانشجویان در محیط کارشان بیشتر از سایر محیطها می آموزند.

ارائه خدمات آموزشی در زمینه های :
1- اقتصادی ، مالی و بازرگانی
2- مدیریتی ، اداری
3- فنی ، مهندسی
4- ایمنی
5- تخصصی ، بازرسی
6- مدیریتی ، کیفیتی
7-اجرایی ، عملکردی
8-صنایع بالا دستی و پایین دستی نفت و گاز