• English (English)

شرکت فنی و بازرسی فلات پژواک
پرینت

تأیید ارزش کالا

این فرآیند طبق دستور بانک برای تائید ارزش واقعی کالا که توسط سازنده اعلام شده، انجام می شود و برای انجام این کار می توان از تامین کنندگان مختلف، قیمت های رقابتی دریافت کرد و پس از انجام مقایسه با قیمت اعلام شده نتیجه گیری کرد.